1: Vandet pumpes op fra 3 brønde

En boring, som befinder sig lige bag Vandforsyningen og to boringer, som befinder sig i Tennisskoven ca. 300 meter fra Vandforsyningen

 

 

 

 

2: Vandfilter til rensning af råvand

 

3: Vandet pumpes ud til forbrugerne
Ultimate Web